URL is copied to your clipboard.

Olennaiset tiedot: Kuinka löydät synnyin-, avioliitto- & kuolintietoja

Olennaiset tiedot: Kuinka löydät synnyin-, avioliitto- & kuolintietoja

Synnyin-, avioliitto- ja kuolintiedot, tunnetaan myös yhteisellä nimellä olennaiset tiedot, ovat korkealaatuisimpia lähteitä sukututkijalle. Ne kertovat:

 • Päivämäärät ja paikat syntymille, avioliitoille ja kuolemille
 • Yksittäisten ja perheenjäsenten nimet
 • Tiedot tapahtumasta (kuolinsyy, syntymäaika, kuka toimitti vihkimisen jne.)

Kerrottujen tietojen lisäksi saatat pystyä lukemaan lisätietoja ”rivien väleistä”. Palaamme tähän myöhemmin alla.

Olennaisia tietoja pidetään ensisijaisina lähteinä: asiakirjat ovat erittäin luotettavia, koska tapahtuman todistajina olleet henkilöt ovat tallentaneet ne yleensä pian kyseisen tapahtuman jälkeen. Mutta jopa ensisijaisiin lähteisiin, ml. olennaiset tiedot, tulisi suhtautua annoksella tervettä skeptisyyttä. Loppujen lopuksi, erehtyminen on inhimillistä ja tiedot ovat ihmisten tallentamia.

Miksi olennaiset tiedot ovat olemassa?

Artikkelissa nimeltä  History of the birth certificate: from inception to the future of electronic data (Brumberg et al, 2012, Journal of Perinatology), tutkijat kirjoittavat, että väestölaskentoja tehtiin jo antiikin aikoina ja että tiedot syntymistä kirjattiin kirkonrekistereihin Englannissa jo 1500-luvulla. Yhdysvalloissa pysyvä virasto perustettiin vasta 1900-luvun alussa syntymärekisteröinnin sääntelemiseksi.

Miksi hallituksille tuli tärkeäksi seurata kansalaistensa syntymiä, kuolemia ja avioliittoja?

Edellä mainitussa artikkelissa käsitellään syntymätietojen pitämisen tärkeyttä kansanterveyspolitiikassa. 1900-luvun alkupuolella hallitukset alkoivat myös tarjota järjestäytyneempiä palveluita ja etuja kansalaisille, ja olennaiset tiedot tekivät sen mahdolliseksi:

 • Vahvistamalla identiteetin
 • Vahvistamalla iän koulutus-, avioliittolupa-, asepalvelus-, sosiaaliturva- ja äänestystarkoituksiin sekä kelpoisuuteen oikeudessa ja julkisissa viroissa jne.
 • Varmistamalla parin kelpoisuuden avioliittoon iän, vanhempien suostumuksen, siviilisäädyn ja sukulaisuussuhteen perusteella (varmistamaan, etteivät he ole keskenään lähisukulaisia)
 • Varmistamalla perheenjäsenten kelpoisuuden etuuksiin ja perintöön

Nyt kun tiedämme miksi nämä tiedot ovat olemassa, katsotaan tarkemmin kutakin tiedon lajia.

Synnyintiedot

Mikä on syntymätodistus?

Syntymätieto tai syntymätodistus dokumentoi lapsen syntymän. Tieto julkaistaan muutaman päivän kuluessa syntymästä ja toinen vanhemmista toimittaa tiedon. Yleensä tiedoissa on:

 • Lapsen nimi
 • Vanhempien nimet
 • Syntymäpäivä ja -aika
 • Syntymäpaikka

Tiedoissa voi olla myös muuta tietoa kuten missä ja milloin vanhemmat ovat syntyneet, lasten lukumäärä ja/tai iät sekä uskonnollinen suuntaus.

Huomaa, että monet sairaalat antavat nykyisin koristeellisen syntymätodistuksen, joka sisältää vauvan nimen, painon, syntymäajan ja -paikan sekä joskus vauvan jalan ja/tai kädenjäljen. Ne ovat koristeellisia muistoja, eivät virallisia hallituksen asiakirjoja, mutta ne voivat silti olla hyödyllisiä sukututkijoille.

Mistä löydät synnyintiedot

Klikkaa tästä ja tee hakuja yli miljardista, MyHeritagessa olevasta syntymätiedosta.

Jotkut näistä tiedoista sisältävät korkearesoluutioisia skannauksia alkuperäisistä asiakirjoista. Osassa on syntymätodistuksen sisältämät tiedot ja toiset ovat hakemistoja, joissa kerrotaan syntymätodistuksen sijainti, jotta voit ottaa yhteyttä paikalliseen arkistoon kopion tilaamiseksi.

Ovatko synnyintiedot julkisia?

Ovatko synnyintiedot julkisia, riippuu sijainnista ja siitä, kuinka kauan aikaa on kulunut syntymästä. Suomessa syntymätiedot ovat julkisia, kun aikaa henkilön syntymästä on kulunut 100 vuotta. Esimerkiksi Arizonan osavaltiossa syntymätodistuksista tulee julkisia rekistereitä 75 vuotta niiden myöntämisen jälkeen. Alabamassa joudut odottamaan 125 vuotta syntymätietojen julkistamiseen.

Esimerkki historiallisesta syntymätodistuksesta

Alla oleva syntymätodistus on MyHeritagen kokoelmasta Arizonan synnyintodistukset 1887–1935 ja dokumentoi Willis Lyle Shunwayn syntymän huhtikuun 15. päivä vuonna 1920 Navajon piirikunnassa Arizonassa. 

image of sample birth certificate
Willis Lyle Shunwayn syntymätodistus MyHeritagen kokoelmasta Arizonan synnyintodistukset 887–1935

Todistus kertoo, syntyikö lapsi elävänä, vauvan sukupuolen, oliko raskaus yksi- vai monisikiöinen, syntyikö lapsi avioliitossa sekä syntymän päiväyksen ja kellon ajan.  Siinä luetellaan myös molempien vanhempien nimet, iät, syntymäpaikat, ammatit, rotu ja hoitavan lääkärin tai kätilön nimi. Näet, että todistus jätettiin 20. huhtikuuta, 5 päivää syntymän jälkeen. 

Kuolintiedot

Mitä ovat kuolintiedot?

Kuolintodistukset tehdään tyypillisesti muutamassa päivässä henkilön kuolemasta perheenjäsenen, lääketieteen ammattilaisen tai muun todistajan antamien tietojen perusteella. Ne sisältävät yleensä:

 • Henkilön nimen
 • Syntymäajan
 • Syntymäpaikan
 • Iän kuollessa
 • Kuolleen henkilön vanhempien nimet ja syntymäpaikat
 • Kuolinsyyn
 • Ilmoittajan nimen

Kuolintodistuksessa voi olla myös hautaustoimiston nimi, josta voi usein saada lisätietoja. Kuolemasta ilmoittaneen henkilön nimi voi auttaa sinua saamaan lisää vihjeitä olosuhteista tai paikallistamaan muita sukulaisia.

Kuinka löydän kuolintietoja

Klikkaa tästä ja tee hakuja yli 580 miljoonasta kuolintiedosta MyHeritagen kokoelmissa. Mukana kuolintodistukset, hautausrekisterit, nekrologit ja paljon muuta. Kuten yllä olevissa syntymätiedoissa, jotkut kokoelmat sisältävät alkuperäisen asiakirjan tarkkoja skannauksia, kun taas toiset sisältävät vain luetellut tiedot, ja toiset hakemistoja, jotka kertovat alkuperäisen asiakirjan tarkan sijainnin, jotta voit tilata kopion.

Ovatko kuolintodistukset julkista tietoa?

Kuten yllä olevien syntymätietojen kohdalla, kuolintodistukset eivät oletusarvoisesti ole julkisia. Joissakin paikoissa, kuten Kalifornian osavaltiossa, ne ovat julkisia, kun taas toisista tulee julkisia tietyn ajan kuluttua (esimerkiksi Alaskassa 50 vuotta kuolemasta), ja toiset taas ovat saatavana vain perheenjäsenille.

Esimerkki historiallisesta kuolintodistuksesta

Alla oleva todistus MyHeritagen kokoelmasta Missourin kuolintodistukset, 1910–1960 kuuluu John Wunchille, joka kuoli 16.9.1920

image of a sample death certificate
John Wunchin kuolintodistus Missourin kuolintodistuksista, 1910–1960, MyHeritage

Siinä kerrotaan hänen nimensä, sukupuoli, väri tai rotu, siviilisääty, ammatti, syntymäpaikka sekä hänen vanhempiensa nimet ja syntymäpaikat (vaikka hänen äitinsä nimi on ”tuntematon”). Ilmoittajan nimi on John Wunch Jr., joka oli todennäköisesti hänen poikansa. Myös kuolinpaikka, -aika ja -syy on merkitty, samoin kuin hänen hautauspaikka ja -päivä.

Avioliittotiedot

Mitä ovat avioliittotiedot?

Avioliittotiedot dokumentoivat tietyn parin avioliiton, ja se on tavallisesti tehty liiton solmimispäivänä. Tiedot sisältävät yleensä morsiamen ja sulhasen nimet, heidän ikänsä sekä synnyin- tai asuinpaikkansa. Tiedoissa saatetaan myös mainita morsiamen ja sulhasen vanhemmat. Avioeroasiakirjat kuuluvat myös yleensä tähän luokkaan.

Kuten syntymätodistusten kohdalla, virallisten asiakirjojen lisäksi voi olla erillisiä dokumenttejä, kuten koristeellisia muistotodistuksia tai uskonnollisia avioliitto- tai avioeroasiakirjoja. Ne voivat olla arvokkaita sukututkimuksen näkökulmasta, mutta niitä säilytetään yleensä perheessä eivätkä ne ole virallisia asiakirjoja.

Kuinka löydän avioliittotietoja?

Klikkaa tästä ja tee hakuja yli 460 miljoonasta avioliittotiedosta MyHeritagessa. Tässä kategoriassa olevat tiedot voivat sisältää hakemistoja, joiden avulla voit pyytää kopioita olennaisten rekisterien pitäjiltä, ja joissakin tapauksissa ne sisältävät myös alkuperäisten dokumenttien korkearesoluutioisia skannauksia.

Ovatko avioliittotiedot julkisia?

Kuten synnyin- ja kuolintiedot, eivät avioliittotiedotkaan oletusarvoisesti ole julkisia, ja eri alueilla niiden käsittely poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa yli 50-vuotiaat avioliittotodistukset ovat julkisia, kun taas Illinoisissa ne ovat vain rekisterissä mainittujen henkilöiden ja heidän laillisten edustajiensa saatavana.

Esimerkki historiallisesta avioliittotiedosta

Alla oleva kuva on MyHeritagen kokoelmasta Kreikka, Sparta avioliitot 1835–1935 .

image of a sample marriage record
Avioliittotiedot Kreikka, Sparta avioliitot 1835–1935 -kokoelma MyHeritagessa

Kuten huomaat, tämä ei ole vihkitodistus, vaan pikemminkin kirja, johon on merkitty morsiamen ja sulhasen nimet, avioliittoluvan päivämäärä, syntymäpaikat, isien nimet ja kirkko, jossa heidät vihittiin.

Ajattelua rekisterissä olevan tiedon ulkopuolelta

Vaikka näiden perustiedot ovat itsessään arvokkaita, voit ehkä saada lisää tietoa kaivamalla syvemmälle ja esittämällä itsellesi seuraavat kysymykset:

 • Kuka on ilmoittaja? Kuka täytti tämän raportin ja miksi?
 • Saiko ko. henkilö tiedot itse vai onko se toisen käden tietoa?
 • Onko mahdollista, että he ovat voineet muistaa tietoja väärin, tai ehkä jopa valehdelleet joistakin niistä?
 • Kuinka kauan tapahtuman jälkeen tämä tieto on kirjattu?
 • Onko tieto kirjattu eri käsialoilla tai eri musteella? Jos on, täyttivätkö sen eri ihmiset vai sama henkilö eri aikoina – ja miksi?
 • Mitä jätettiin tyhjäksi tai merkinnällä ”tuntematon” ja miksi?
 • Tapahtuiko tämä asianosaisten lähellä? Jos ei, miksi he matkustivat tapahtumapaikalle?
 • Mitä johdonmukaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia löydät tiedoista verratessasi niitä muihin?

Lisätiedot historiallisesta tilanteesta ja siitä, miten tämän tyyppiset tiedot kirjattiin kyseisenä aikana ja paikassa, voivat auttaa ymmärtämään paremmin dokumenttiä.

Vaihtoehtoja olennaisille tiedoille

Jos et löydä etsimiesi esivanhempien synnyin-, avioliitto- tai kuolintietoja, saatat silti löytää tärkeitä tietoja heidän elämänsä tapahtumista muista historiallisista tiedoista, kuten:

Kun käytät MyHeritagen hakukonetta, sinun ei tarvitse tietää tarkalleen, minkä tyyppistä tietoa etsit. Syötä vain tietämäsi tiedot, niin MyHeritage löytää kaikenlaisia tietoja, joissa mainitaan esivanhempasi.

 Klikkaa tästä ja saat lisää tietoa MyHeritagen hakukoneen käyttämisestä.

URL is copied to your clipboard.