URL is copied to your clipboard.

Perustajaväestöprojekti: Kuinka MyHeritage arvioi etnisyytesi

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Perustajaväestöprojekti: Kuinka MyHeritage arvioi etnisyytesi

MyHeritagen etnisyysarvio on DNAsi perusteella laadittu prosenttipohjainen hajonta etnisestä alkuperästäsi. Mutta, kuinka MyHeritage tietää geneettisen koodisi perusteella, missä esivanhempasi elivät?  

Tässä artikkelissa tutkimme, kuinka MyHeritagen DNAhan perustuva etnisyysarvio toimii. 

Etnisyysarviot perustuvat DNAn variaatioihin

Me ihmiset jaamme noin 99.9% geneettisestä koodistamme: ne osat DNAstamme, jotka ohjelmoivat meille samat elimet,  samantyyppisen aineenvaihdunnan ja muut perustoiminnot. Loppu o,1% DNAstamme vastaa synnynnäisistä eroista ihmisten välillä: ulkonäkö, persoonallisuus jne. 

Se jäljelle jäävä 0,1% kehittää variaatioita ajan kuluessa. Siihen voi olla kaksi syytä: 

  • Satunnainen mutaatio: Osa geneettisestä koodista muuttuu spontaanisti.
  • Ympäristön aiheuttama variaatio: Tietyillä alueilla elävät ihmiset sopeutuvat ympäristönsä olosuhteisiin. Esimerkiksi kylmemmillä alueilla, joilla on vähemmän auringonpaistetta ihmisillä on vaaleampi, tehokkaammin D-vitamiinia tuottava ihonväri. Lämpimämpien ja aurinkoisempien alueiden ihmisillä on vastaavasti tummempi ihonväri, joka suojaa paremmin vahingolliselta UV-säteilyltä. Vanhemmat siirtävät nämä geneettiset variaatiot lapsilleen.

Läpi suurimman osan historiaa, ihmiset eivät liikkuneet kovinkaan paljon. Väestöllä oli tapana pysyä yhdellä alueella useiden sukupolvien ajan, mennä naimisiin ja saada lapsia lähellä asuvien ihmisten kanssa. Tästä syystä tietyistä variaatioista on tullut tietyille maantieteellisille tai etnisille alueille tyypillisiä useiden sukupolvien ajan. Huomaa, että etniset ryhmät eivät aina perustu maantieteellisiin alueisiin: esimerkiksi askenazi-juutalaiset ovat hyvin erottuva etninen ryhmä, joka on erillinen Itä-Euroopan tyypillisistä väestöryhmistä poikkeava, koska he ottivat puolisonsa tiukasti oman ryhmänsä sisältä.

DNAn etnisyysarvio analysoi näille ryhmille tyypilliset geneettiset variaatiot, Se vertaa DNAsi variaatioita kuhunkin ryhmään ja arvioi, kuinka samanlainen sinun DNAsi on verrattuna niihin.

Tämän saavuttamiseksi MyHeritagen oli mallinnettava näitä tiettyjä variaatioita, jotta voimme verrata DNAtasi niihin. Käynnistettiin MyHeritagen perustajaväestöprojekti tavoitteena näiden mallien rakentaminen.

Perustajaväestöprojekti

MyHeritage aloitti sukututkimusyrityksenä, ja siihen mennessä, kun MyHeritage-DNA oli kehitteillä, se isännöi miljoonien, ympäri maailmaa olevien perheiden sukututkimustietoja.

Luodaksemme malleja DNA-etnisyysvertailuun, etsimme tietokannastamme käyttäjiä, joilla oli samalta alueelta tai samasta ryhmästä vähintään 6 (joskus jopa 15) sukupolven päähän ulottuva sukupuu. Otimme yhteyttä näihin käyttäjiin ja pyysimme heitä osallistumaan perustajaväestöprojektiimme. Noin 5000 käyttäjää vastasi, ja lähetimme jokaiselle DNA-pakkauksen – Uzbekistanista Fidžille ja Grönlannista Etelä-Afrikkaan.

Saatuamme tulokset, analysoimme heidän DNA-profiilinsa tavoitteenamme tunnistaa kullekin alueelle tai ryhmälle ominaiset variaatiot.

Aina se ei ollut helppoa. Päällekkäisyyttä saattoi olla paljon, etenkin naapurialueilla, joilla ei ole eristävää maantieteellistä olosuhdetta, kuten korkeaa vuorijonoa tai suurta vesistöä. Lopulta tunnistimme ja rakensimme mallit 42 etnisyydelle, joista tällä hetkellä tarjoamme tulokset.

Etnisyyksiesi tunnistaminen… ja siihen liittyvät rajoitukset

Kun DNAsi on analysoitu, vertaamme varianttejasi 42 etnisyydestä luomiimme malleihin. Sitten yhdistämme vertailutulokset ja luomme prosenttipohjaisen jaottelun etnisestä alkuperästäsi.

On tärkeää ymmärtää, että etnisyysarvio on juuri nimensä mukaisesti juuri sitä: arvio. Ihmiset, jotka ovat tehneet DNA-testin jossain toisessa yrityksessä, saattavat huomata, että heidän tuloksensa eroavat yrityksestä toiseen. Se johtuu siitä, että jokainen DNA-yritys on rakentanut omat etnisyysmallinsa oman tietokantansa perusteella. Vaikka yritykset testaisivat saman määrän ihmisiä samalta alueelta, poikkeasivat heidän mallinsa toisistaan. Yleisesti ottaen, mitä suurempi tietokanta on jokaisesta etnisyydestä, sitä tarkempi mallista tulee.

On myös tärkeää muistaa, että etnisyysarviot perustuvat maantieteellisiin paikkoihin ja etnisiin ryhmiin 6–15 sukupolven takaa. Se voi arvioida tarkasti esivanhempiesi sijainnin vuonna 1750, mutta ei välttämättä vuonna 1350.

Etnisten ryhmien välisten hiukan sumeiden ja joskus päällekkäisten rajojen takia saatat saada etnisyysarvion, joka tunnistaa DNAsi kuuluvan viereiseen etniseen ryhmään. Esimerkiksi joku, jolla on italialaista perimää, voi saada etniseen alkuperään liittyvän arvion, joka tunnistaa hänet eteläitalialaiseksi ja kreikkalaiseksi, iberialaiseksi, pohjois- ja länsieurooppalaiseksi tai sardinialaiseksi.

Muista vielä, että jokainen lapsi perii satunnaiset 50% vanhempiensa DNAsta. Se voi luoda tilanteen, jossa olet esimerkiksi täysin varma, että isoisäsi oli puoliksi italialainen, mutta et itse perinyt mitään hänen italialaisista geeneistään. Jos isoisäsi on 50% italialainen & 50% englantilainen ja isoäitisi on 100% skandinaavi, voi isäsi olla 25% italialainen, 25% englantilainen ja 50% skandinaavi – ja häneltä perimäsi 50% voisi olla 50%:sti skandinaavi tai 25 % skandinaavi, 25% englantilainen. Tällaisessa tilanteessa sinulla on edelleen selkeä italialainen perintö, mutta DNAsi ei näytä sitä etnisyyttä.

Jos olet odottanut näkeväsi tietyn etnisyyden arviossasi etkä ole löytänyt sitä, voit nähdä ”piilossa olevan” etnisyyden DNA-osumissasi. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka.

Etnisyysarvioiden tulevaisuus

Kymmenet tuhannet ihmiset tekevät MyHeritage DNA -testin joka kuukausi. Mitä suurempi tietokanta meillä on, sitä tarkemmin voimme analysoida DNAta. Parannamme jatkuvasti algoritmejamme ja etsimme uusia tapoja auttaa sinua saamaan enemmän tietoa juuristasi. Toivomme voivamme antaa sinulle jatkossa vielä tarkempia tietoja etnisyydestäsi ja sukusi historiasta.

URL is copied to your clipboard.