URL is copied to your clipboard.

Sukututkimussanasto: Yleisimpien sukututkimustermien selitykset

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Sukututkimussanasto: Yleisimpien sukututkimustermien selitykset

Jos olet uusi sukututkimusmaailmassa, olet saattanut kuulla heiteltävän monia erilaisia termejä, etkä ole aivan varma siitä, mitä ne merkitsevät.

Tässä artikkelissa oikaisemme tilanteen määrittelemällä tärkeimmät sukututkimuksessa käytetyt termit.

Sukututkimussanasto

Geeni

Geeni eli perintötekijä on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentunut DNA:n tai RNA:n nukleiinihappoketjuun ja siirtyy vanhemmalta lapselle. Tutustumme DNA:an liittyviin erikoistermeihin myöhemmin sanastossa. 

Sukututkimus

Sukututkimus eli genealogia (johdettu kreikan sanoista genea eli suku ja logos eli oppi) on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sana viittaa myös sukulinjojen tutkimiseen. 

Esivanhemmat

Esivanhempasi ovat sukusi henkilöitä, jotka ovat eläneet ennen sinua. Termillä viitataan yleensä isovanhempiasi kaukaisempiin ihmisiin kuten iso-isovanhemmat, iso-iso-isovanhemmat jne. Esivanhempiin kuuluvat myös ne, joiden suora jälkeläinen et ole kuten iso-isotädit, iso-isosedät ja iso-isoenot. 

Jälkipolvet

Jälkipolvet ovat ihmisiä, jotka ovat syntyneet sukuun jonkun tietyn yksilön jälkeen. Henkilön lapset, lapsenlapset, heidän lapsensa jne. ovat jälkipolvia. 

Suora vs. sivusukulaisuus 

Suorat esivanhemmat ovat henkilöitä, joille olet sukua lapsi-vanhempi -sukulaisuuden kautta. Tätejä, setiä, enoja, sisaruksia ja muita suvun jäseniä, jotka eivät ole suoria esivanhempia tai jälkipolvia, kutsutaan ”sivusukulaisiksi” tai ”epäsuoriksi esivanhemmiksi”.

Tyttö- vs. avionimi

”Tyttönimi” on hieman vanhahtava termi sukunimelle, jonka nainen saa syntyessään erotuksena nimelle, jonka hän ottaa käyttöön mennessään naimisiin (hänen ”avionimensä”). Tätä termiä käytetään tietysti vain kulttuureissa, joissa naisilla on yleisenä tapana käyttää miehensä sukunimeä naimisiin menon jälkeen. 

Äiti- ja isälinjat

Äitilinja on äidin kautta muodostuva esivanhempien linja, kun taas isälinja muodostuu isän kautta. 

Umpikujat

Sukututkijat käyttävät usein termiä ”umpikuja” tilanteessa, jossa heidän tutkimuksensa ei etene. He pääsevät umpikujasta löydettyään tietoja, jotka auttavat tutkimusta taas eteenpäin. 

Pedigree

Pedigree on sukutaulu tavallisesti jalosukuisen henkilön tai perheen syntyperästä. Sanaa käytetään myös eläinmaailmassa, kun viitataan eläimen jalorotuisuuteen. 

Sukutaulu

Sukutaulu on kuin sukupuu, mutta siinä näytetään ainoastaan suorat esivanhemmat tietylle henkilölle – eli henkilön vanhemmat, isovanhemmat, iso-isovanhemmat jne. ilman sisaruksia, tätejä, setiä, enoja tai serkkuja. 

Olennaiset tiedot

Olennaiset tiedot liittyvät elämäntapahtumiin kuten syntymä, avioliitto tai kuolema. Näistä on hyvä aloittaa, jos haluat löytää tietoja esivanhemmistasi. 

Matkustajaluettelot

Matkustajaluettelo on miehistön, laivan matkustajista kirjoittama dokumentti, joka luovutettiin tullille laivan saavuttua satamaan. Jos löydät esivanhempasi nimen matkustajaluettelosta, tiedät millä laivalla hän matkusti, milloin ja mistä mihin. Matkustajaluettelossa voi olla myös ylimääräistä tietoa kuten ikä, kotimaa ja kotimaahan jääneen sukulaisen nimi tai kenen luo hän oli menossa. 

Kansalaistamistiedot

Kansalaistaminen on prosessi kansalaisuusoikeuksien saamiseksi uudessa maassa siellä asutun tietyn ajan jälkeen. Eri maissa on erilaisia kriteereitä kansalaisuusoikeuksien saamiseksi ja säännöt ovat saattaneet muuttua ajan kuluessa. Kansalaistamistieto on dokumentti, joka kertoo tästä prosessista – se voi olla anomus kansalisuuden saamiseksi, uskollisuusvala tai joku muu asiaan liittyvä asiakirja. 

Lähde

Sukututkimuslähde on esim. henkilö, paikka tai asiakirja, josta olet saanut kyseisen tiedon.

Suora ja primaarinen lähde on ensikäden tieto tapahtumasta – kuten todistus henkilöltä, joka oli tapahtumapaikalla paikalla, tai muutaman päivän sisällä tapahtumasta rekisteröity tieto paikalla olleiden vahvistamana. Esim. kirjeet, päiväkirjat, olennaiset tiedot ja sanomalehdet voivat olla primaarisia lähteitä. 

Toisen käden tieto on primaarista lähdettä heikompi. Se voi olla kirja tai artikkeli, jossa viitataan primaariseen lähteeseen ja analysoidaan sitä. 

Primaarisia lähteitä pidetään yleensä luotettavimpina, mutta on tärkeää, ettet luota niihin sokeasti. Jonkun muisti on voinut pettää, tai tietoja on jostain syystä kirjattu väärin. Yhdestä lähteestä löydettyjen tietojen varmistamiseksi kannattaa etsiä tietoja tukevia muita lähteitä. 

Lainaus

Lainaus on viittaus siihen lähteeseen, mistä tieto on löydetty. On hyvin tärkeää lisätä lainaukset sukupuuhusi auttamaan itseäsi tai muita tutkimustasi seuraavia henkilöitä. Lainausten avulla on mahdollisuus palata takaisin lähteeseen, jos tarvetta. 

Ensimmäinen serkku yhden polven takaa

Serkkuudet voivat olla hyvin hämmentäviä! ”Sukupolven takaa” -osa viittaa sukupolvieroon sinun ja serkkusi välillä – joten esim. setäsi lapsi on sinun ensimmäinen serkkusi, mutta isäsi ensimmäinen serkku on sinulle ensimmäinen serkku yhden sukupolven takaa, koska hän edustaa samaa sukupolvea kuin isäsi. ”Yhden, kahden, kolmen jne. -osa viittaa siihen lähimpään esivanhempaan, joka on sinulle ja tälle serkulle yhteinen. 

Lue koko selitys tästä Tietopankin artikkelista: Kuinka monen sukupolven takaa? Kaukaisten sukulaisuussuhteiden selvittäminen 

GEDCOM

GEDCOM on akronyymi ja tulee sanoista GEnealogical Data COMmunication. Se on määritelmä eri sukututkimusohjelmien väliseen sukututkimustietojen välitykseen. Gedcom-tiedosto on yksinkertaista ANSEL- tai ASCII-muotoista tekstiä, joka sisältää tietoa henkilöistä ja meta-dataa heitä yhdistävistä suhteista. Jos olet rakentanut sukupuusi jossain sukututkimusohjelmassa tai verkkopalvelussa, sinun on mahdollista ladata puusi ja siirtää se  GEDCOM-tiedostona toiselle alustalle.

 

 

URL is copied to your clipboard.