Näkökohtia polygeenisen riskin suhteen

Polygeenisten riskien raportin voi tällä hetkellä saada vain henkilö, jolla on eurooppalainen sukutausta.  Tämä johtuu siitä, että valtaosa tehdyistä laajoista väestötutkimuksista on kohdistunut enimmäkseen kyseisen etnisen taustan omaaviin henkilöihin. Koska sairauksia aiheuttavissa varianteissa voi olla eroja eri etnisten ryhmienkin välillä, tarvitaan väestötutkimukset jokaisesta etnisestä pääryhmästä, ennen kuin polygeneettinen riskiarvo voidaan laskea luotettavasti. Onneksi laajamittainen tutkimus ympäri maailmaa on käynnissä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Uusien väestötutkimusten julkaisemisen jälkeen, ovat polygeneettisten riskien raportit mahdollisia myös muihin etnisiin ryhmiin kuuluville.

Polygeenisen riskiraportin suhteen on huomioitava myös, että on hyödyllisintä tarkastella sitä osana kokonaisvaltaista terveyttä. Esimerkiksi sydänsairauksiin ja liikalihavuuteen, vaikuttavat suuresti myös elämäntapatekijät, kuten ruokavalio, liikunta ja painoindeksi, joita henkilö itse voi hallita. Polygeneettinen riskiarvo on ohje, joka auttaa henkilöitä, jotka eivät ehkä tienneet, että heillä on geneettinen riski sairastua. Yhdessä terveydenhuollon tarjoajansa kanssa he voivat olla aktiivisempia ja ennakoivampia terveytensä suhteen.