URL is copied to your clipboard.

Sukusi jälittäminen Yhdysvaltojen väestönlaskentojen avulla

Daniel Horowitz

Genealogy Expert
Sukusi jälittäminen Yhdysvaltojen väestönlaskentojen avulla

Jokaisen sukututkijan unelma on löytää esivanhempansa väestönlaskennoistaTämäntyyppinen tietolähde sisältää faktoja ja historiallisia yksityiskohtia ihmisryhmistä – samassa talossa asuvista ja joskus myös samalla alueella asuvista ihmisistä.

Toisin kuin oleellisia tietoja – joita esivanhemmallasi saattaa olla tai olla olematta ja joihin saattaa olla pääsy tai ei, on väestölaskentaa helppo käyttää ja usein ne on indeksoitu nopeiden ja helppojen hakujen tekemiseksi. Väestönlaskennat seuraavat perheenjäsenien elämää vuosikymmenien ajan tarjoten vilkaisun heidän elämäänsä samalla kun pystyt sijoittamaan esivanhempasi historialliseen kontekstiin.

Tässä artikkelissa tutkitaan Yhdysvaltain väestönlaskentojen taustaa ja miten ne kehittyivät. Annamme myös asiantuntijavinkkejä perheesi tarinan jäljittämiseen väestölaskennassa olevien tietojen avulla.

Miksi väestönlaskentoja tehtiin?

Hallitukset tekevät väestönlaskentoja useista eri syistä. Tässä muutamia:

Yhdysvaltain väestönlaskennan päätarkoitus on määritellä jokaisen osavaltion paikkamäärä edustajainhuoneessa, sillä paikkamäärät määräytyvät osavaltioiden asukaslukujen mukaisesti.

Väestönlaskennan tuloksia käytetään myös esimerkiksi sosiaaliavustusten, terveydenhoidon, asuinrakentamisen, koulujen, kauppakeskusten ja julkisen liikenteen suunnittelussa ja rahoituksessa.

Väestönlaskennan avulla voidaan lisäksi seurata Yhdysvaltain demografista kehitystä, kuten kaupungistumisastetta, lasten määrää taloutta kohti sekä rodullista ja etnistä koostumusta

Vaikka sukututkijat hyötyvät näistä hallituksen asiakirjoista, unohdamme usein, että näitä tietoja ei koskaan luotu sukututkimuksellisiin tarkoituksiin. Saatamme turhautua kysymyksiin, joita on tai ei ole esitetty ja saatamme myös turhautua odotellessamme pääsyä näihin tietoihin.  Yhdysvalloissa väestönlaskentatietojen julkaisemiseen sovelletaan 72 vuoden karanteeniaikaa tietojen tallentamisesta. Joten jos haluat tutkia esivanhempaasi, joka on syntynyt vuonna 1950, sinun on odotettava, kunnes seuraava väestönlaskenta julkaistaan 1. huhtikuuta 2022.

USAn väestönlaskennasta

Laskennat tehdään useimmissa maissa kerran vuosikymmenessä. Yhdysvaltojen perustuslain mukaiset kymmenvuotislaskennat aloitettiin vuonna 1790. Joidenkin osavaltioiden väestönlaskennat tehtiin viiden vuoden kohdalla, puolivälissä liittovaltion laskentoja. Erityinen Amerikan alkuperäisväestöjen laskenta tehtiin vuodesta 1885 vuoteen 1940.

Julkisesti saatavilla olevat väestölaskentatiedot oli jäsennelty huolellisesti ja täytetty käsin, ja niissä ovat vain tosiasiat – ei valokuvia tai kommentteja. Kysymykset ja kerätyn tiedon määrä on kasvanut ja vähentynyt vuosikymmenien aikana. Väestölaskentatiedoissa on esimerkiksi:

  • Jokaisen taloudessa asuvan nimi
  • Kieli, jota he puhuivat
  • Osasivatko he lukea tai kirjoittaa
  • Kävivätkö he sinä vuonna koulua
  • Avioliittotiedot
  • Ikä (Monien sukututkijoiden harmiksi ainoastaan vuoden 1900 väestönlaskennassa on myös syntymäkuukausi ja vuosi)
  • Syntymäaika ja -paikka
  • Siirtolaisuustiedot
  • Kotipaikka
  • Perheyksikkö

Joissakin väestönlaskennoissa kysyttiin kiinnityksistä ja vuoden 1930 väestönlaskennassa kysyttiin, oliko perheellä radio. 

Kuinka USAn väestönlaskennat kehittyivät vuosikymmenien aikana? 

Ensimmäisessä liittovaltion väestönlaskennassa vain perheenpää oli listattu nimellä. Vuonna 1840 väestönlaskenta kertoi kiinteistössä asuvien henkilöiden määrän, iän, sukupuolen ja rodun. Toisella sivulla kerrottiin taloudessa elävien eläkeläisten asema, mm. ne, jotka olivat taistelleet vuoden 1812 sodassa.

Vuoden 1850 väestönlaskennasta lähtien kaikki kotitalouden jäsenet lueteltiin, mutta vasta vuonna 1880 laskentaan sisältyi myös kotitalouden jäsenten suhde perheenpäähän ja heidän vanhempiensa syntymäpaikat.

1920 USAn väestönlaskenta – Max Singer (Osavaltio: New York, Piirikunta: Kings, Sivu: 17-B, Perhe: 343, Rivi: 100, Kuva: 42) https://www.myheritage.com/research/record-10133-177696713-/Yhdysvaltojen vuosien 1900, 1910, 1920 ja 1930 väestölaskennoissa tallennettiin tietoja maahanmuutosta ja kansalaisuudesta. Tarkat kysymykset vaihtelevat väestönlaskennasta toiseen: maahanmuuttovuosi, vuosien lukumäärä Yhdysvalloissa, kansalaisuuden tila (ulkomaalainen, jätetty ensimmäinen hakemus tai kansalaistettu) ja kansalaisuuden myöntämisvuosi. Nämä tiedot voivat auttaa sinua löytämään laivan, jolla he tulivat, sen matkustajaluettelon sekä kansalaistamistiedot. Ne puolestaan ​​voivat auttaa sinua löytämään maahan saapuneen lähtöpaikan, paikkakunnan, jossa hän asui ennen muuttoaan, lähiomaisen ko. paikkakunnalta ja joskus hänen alkuperäisen sukunimensä.

Jotkut tutkijat sanovat, että vuoden 1930 kyselyllä ”radiosta” haluttiin kerätä tietoa kulutuksesta ja markkinoista. Toisten mielestä se oli tapa selvittää, kuinka hallinto voisi kommunikoida kansalaistensa kanssa. Tässä väestönlaskennassa kysyttiin myös, omistivatko ihmiset kotinsa vai asuivatko he vuokralla ja kuinka paljon se maksaoi. Ammatin lisäksi kysyttiin, oliko henkilö työllinen. Muistetaan, että elettiin lama-aikaa ja hallituksen oli tiedettävä, missä ammateissa työllisyysaste oli korkeampi ja arvioitava työttömyysaste.

Yhdysvaltojen liittovaltion vuoden 1940 väestölaskennan sarake 14 kertoo henkilön koulutustason. Siinä kerrotaan myös, missä henkilö asui vuonna 1935 (sarakkeet 17–20), mikä on arvokas tieto ellei osavaltion väestönlaskenta ole saatavilla.

 

Vuoden 1940 liittovaltion väestönlaskennan otsikkorivi (Kuva: MyHeritage)

Asiantuntijan vinkkejä USAn väestönlaskentojen tutkimiseen

1. Ota selvää koodeista ja lyhenteistä

Väestönlaskennoissa käytettiin paljon koodeja ja lyhenteitä, jotta kyselyn täyttäminen oli nopeampaa ja että maksimimäärä tietoja mahtui kullekin vastaukselle varattuun pieneen tilaan. Steve Morse tarjoaa verkkosivustollaan erinomaisen oppaan koodeista vuosien 1910–1950 väestönlaskennoissa:  https://stevemorse.org/census/codes.html 

2. Tarkista ihmisten henkilöllisyys

Kun löydät henkilön väestönlaskennasta varmista, että hän ja muut talouteen kuuluvat ovat juuri niitä, keitä etsit. Muut talouteen kuuluvat ovat luultavasti sukulaisia, mutta toisinaan ystäviä, naapureita tai muita. Muista, että tallenteessa saattaa olla virheitä ja epätarkkuuksia.

3. Tarkastele naapurustoa

Käännä muutamalle ennen ja jälkeen olevalle sivulle, sillä usein mahdolliset vanhemmat, naimisissa olevat lapset ja joukko serkkuja, tätejä, setiä ja muita sukulaisia asui lähistöllä. 

4. Aloita uusimmasta väestölaskennasta ja työskentele taaksepäin

Kun löydät esivanhemman, tee hänelle aikajana. Kerro yksityiskohtaisesti kaikki siirtolaisuuden vaiheet, etsi muutoksia siviilisäädyissä, ammateissa tai osoitteissa. Voit seurata esivanhempasi varallisuutta, koulutustasoa ja työllisyyshistoriaa. 

5. Varo virheitä

On hyvä pitää mielessä, että väestönlaskentatiedot eivät ole aina oikein. Kirjoitusvirheet ovat hyvin yleisiä monesta eri syystä: tietojen tallentaja kirjoitti ehkä nimen foneettisesti, kuuli sen väärin, tai tiedon antanut henkilö ei ymmärtänyt kaikkia kysymyksiä. Perheenpään sijasta tiedot saattoi joskus antaa naapuri tai perheenjäsen, joka ei ehkä tiennyt oikeita vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tallentajan käsiala saattoi olla huonosti luettavaa ja joskus puhtaaksikirjoittajat tekivät virheitä.

Tosiasia on, että ihminen antoi vastauksia – joskus ulkomaisella aksentilla; ihminen kirjoitti vastaukset ylös – eikä välttämättä ymmärtänyt niitä; ja ihmiset indeksoivat ja kirjoittivat vastaukset puhtaaksi, vaikka eivät aina osanneet tulkita käsinkirjoitettua tekstiä oikein.

Väestönlaskentatietojen tutkiminen MyHeritagessa

MyHeritagen tietokannassa on yhteistyökumppaneiden ansiosta miljoonittain väestönlaskentatietoja eri puolilta maailmaa. Sen ansiosta MyHeritagella ja sen hakukoneella on valtava etu puolellaan mitä tulee esivanhempien löytämiseen. (https://www.myheritage.fi/research).

Koska MyHeritage on kansainvälinen yritys, on siellä tietoja kaikista maista. Lisäksi voit tehdä hakuja 42 eri kielellä. Millään muulla sukututkimushakukoneella ei ole tukea niin monelle kielelle. Tavoitteemme on omalla kielelläsi tehtävien hakujen lisäksi lisätä maailmanlaajuista sisältöä, josta on hyötyä sukututkimustutkimuksellesi – ja tuoda se sinulle, vaikka et ymmärtäisi tietojen alkuperäistä kieltä. Ei ole väliä millä kielellä olevia tietoja etsit, MyHeritage käyttää älykästä kääntämistä esim. venäjästä, kreikasta, hepreasta ja ukrainasta haluten varmistaa, että et koskaan menetä tietoja. Myös tulokset käännetään, jotta sinun on mahdollista ymmärtää tuloslistassa olevat nimet.

Et joskus ehkä tiedä etsimäsi henkilön tarkkaa nimeä, henkilön nimi on kirjoitettu eri tavalla tai hän on tiedoissa lempinimellään. Älä huoli: kun käytät MyHeritagen hakukonetta, voit valita etsimällesi nimelle tarkkuustason. Voit määritellä, että nimen on täsmättävä tarkasti tai voit käyttää oletusasetusta, joka sisältää automaattisesti todennäköiset nimimuunnelmat, kuten Bill ja William. Eris- ja sukunimille on omat hakuvaihtoehdot lisäasetuksissa. Se mahdollistaa tarkat haut tai voit heittää laajan verkon, jotta saisit mahdollisimman monta uskottavaa muunnelmaa, ja lopulta löytää mysteeriset esivanhempasi, joiden löytyminen tähän saakka ei ole onnistunut.

MyHeritage-hakukone selvittää jopa etsimäsi henkilön todennäköisen sukupuolen. Joten jos etsit henkilöä nimeltä George, hakukone päättelee automaattisesti, että etsit miestä. Tällainen automaattinen sukupuolen rajaaminen on yksi monista ainutlaatuisista ominaisuuksista, joita ei löydy muista hakukoneista.

Avainsanahaut kattavat monia kriteereitä, joten niitä voidaan käyttää etsittäessä kaupunkia tai henkilön ammattia.

MyHeritage lisää jatkuvasti uusia tietoja hakukoneeseen, joten vaikka et löytäisi etsimääsi nyt, on todennäköistä, että se löytyy tulevaisuudessa.

Klikkaa tästä ja tee nyt hakuja väestönlaskennoista.

URL is copied to your clipboard.