URL is copied to your clipboard.

Geneettiset ryhmät MyHeritagessa

Geneettiset ryhmät MyHeritagessa

Geneettiset ryhmät jakautuvat MyHeritagen etnisyystuloksissa 2114 maantieteelliselle alueelle, tarjoten enemmän syvyyttä ja tarkkuuta kuin mikään muu nykyisin saatavilla oleva testi. Näiden tulosten avulla voit nähdä sukusi historian viittaavan tiettyihin maakuntiin, lääneihin tai alueisiin, joista esivanhempasi ovat kotoisin.
Alla näet kuinka monta geneettistä ryhmää on kullakin MyHeritage-DNAn tukemalla 42 etnisyydellä. Taulukossa on esimerkiksi 103 pääasiassa italialaista geneettistä ryhmää, ja 54 suomalaista ryhmää:

Jokaiselle geneettiselle ryhmälle MyHeritage tarjoaa yksityiskohtaisen sukututkimuksellisen sivun. Se sisältää kuvauksen ryhmästä, esiintyvyyskartan tärkeimmistä paikoista, joissa tähän ryhmään kuuluvat asuivat eri ajanjaksoina (viitaten ryhmän muuttoliikkeisiin), esivanhempien yleisimmät etu- ja sukunimet, ryhmään kuuluvien yleisimmät etnisyydet ja muut geneettisesti läheiset ryhmät. Käyttäjät voivat tarkastella tietoja omien geneettisten ryhmiensä lisäksi myös muiden MyHeritagessa olevien ryhmien tietoja.

Geneettiset ryhmät ovat mielenkiintoisia ja voivat antaa tietoa poluistasi, joita esivanhempasi ovat kulkeneet sukupolvien ajan. Ne voivat osoittaa maakunnan, piirin tai alueen, josta sukusi on lähtöisin tai näyttää muutot paikasta toiseen ja kertoa sinulle usein lisää sukusi tarinasta.

Perustajaväestöjen geneettiset ryhmät

Perustajaväestöjen geneettiset ryhmät ovat ihmisryhmiä, jotka ovat asuneet samalla alueella vuosisatojen ajan, avioituneet ainoastaan kyseisen ryhmän sisällä tai ehkä muuttaneet ryhmänä. Ajan myötä he ovat jättäneet jälkeensä uniikin geneettisen jalanjäljen.

Perustajaväestöjen jälkeläisillä on DNA-segmenttejä, jotka paljastavat, että he ovat perineet ne ryhmän kantaäideiltä ja -isiltä. MyHeritage DNA -testi tunnistaa miljoonia DNA-mikrosegmenttejä ja määrittelee, mihin geneettisiin ryhmiin nämä segmentit kuuluvat. Tutkimustiimimme ovat nyt pystyneet yhdistämään MyHeritage DNA -käyttäjät näihin geneettisiin ryhmiin.

Geneettiset ryhmät eroavat etnisyysarvioista siinä että tietty ryhmä voi koostua yhdestä tai useammasta etnisyydestä. Ryhmän jäsenillä on maantieteellinen alkuperä, mutta siihen voi kuulua etniseltä taustaltaan erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi joku geneettinen ryhmä Australiassa voi koostua yksilöistä, joiden esivanhemmat olivat kotoisin Englannista ja Saksasta, mutta muutettuaan samaan kaupunkiin ne sulautuivat ja loivat uuden oman ryhmän.

Geneettisen ryhmän kuulumisella ei ole prosenttiosuutta; olet joko ryhmän jäsen tai et ole. Jos olet geneettisen ryhmän jäsen, se tarkoittaa, että löysimme DNAstasi riittävän määrän segmenttejä, jotka yhdistävät sinut ko. ryhmään.

Geneettisten ryhmien avulla löytyneet ryhmät Egyptistä eräälle MyHeritage-käyttäjälle.Jokaiselle geneettiselle ryhmälle, jonka jäsenenä sinua pidetään, määritellään luotettavuusaste DNA-segmenttiesi perusteella. Alhainen luotettavuus geneettisen ryhmän jäsenyyteen voi silti olla hyvin mielenkiintoista. Se tarkoittaa, että olet kauempaa polveutunut ko. ryhmästä.

Saatat olla usean geneettisen ryhmän jäsen, sillä olet voinut periä DNAta useiden geneettisten ryhmien kantavanhemmilta. Vaikka suurin osa käyttäjistämme näkee tuloksissaan yhden tai useampia geneettisiä ryhmiä, jotkut eivät saa yhtään geneettistä ryhmää joko siksi, että he kuuluvat ryhmiin, joissa on hyvin vähän MyHeritage-käyttäjiä tai ryhmän luotettavuusaste on ollut liian alhainen. Tämä on ensimmäinen geneettisten ryhmien julkaisu, ja aiomme parantaa sitä merkittävästi tulevaisuudessa. Tulemme lisäämään enemmän tietoa ja tarjoamaan parempaa erottelukykyä jotta saamme tulevaisuudessa vielä korkeampilaatuisia ryhmiä.

Geneettisten ryhmien tarkasteleminen MyHeritagessa

Tarkastele geneettisiä ryhmiäsi menemällä “Etnisyysarvio”-sivulle DNA-välilehdellä.  Lähetämme myös sähköpostitse ilmoituksen jokaiselle käyttäjälle, jolla on DNA-pakkaus MyHeritagessa ja kutsumme heidät tarkastelemaan geneettisiä ryhmiä.

 

Geneettiset ryhmät ovat osa DNA-tulosten etnisyysarviota ja täydentävät 42 ylätason, prosenttiosuuksilla olevaa etnistä ryhmää. Ylätason etniset ryhmät eivät ole muuttuneet tässä päivityksessä, mutta etnisyysarvio-sivulla on uusi ja parannettu käyttöliittymä. Jos sinulla on geneettisiä ryhmiä, ne näkyvät etnisyyksiesi sisällä vasemmalla olevassa paneelissa.

Esimerkki geneettisistä ryhmistä MyHeritage-käyttäjältä Chilestä, jonka esivanhemmat olivat kotoisin Espanjasta

Jos geneettisellä ryhmällä näyttää olevan merkittävä etnisyys jäsenilleen ja käyttäjällä on myös tämä etnisyys, geneettinen ryhmä sijoittuu tuloksissa kyseisen etnisen ryhmän alapuolelle. Muuten se luetellaan erikseen alhaalla otsikon ”Muut geneettiset ryhmät” alla.

Jos hallinnoit useita DNA-pakkauksia, voit helposti vaihtaa yhdestä toiseen käyttämällä sivun yläosassa nimesi vierestä avautuvaa pudotusvalikkoa.

Geneettiset ryhmät näytetään kartalla monikulmioina, joiden ympärillä on ohut viiva (toisin kuin etniset ryhmät, jotka näytetään ilman rajoja). Alla olevassa esimerkissä käyttäjä sai etnisyystuloksena 97,7% ”japanilaisuutta ja korealaisuutta”, mutta yksi sen alla olevista geneettisistä ryhmistä antaa paljon suuremman tarkkuuden.

 

Amerikkalainen käyttäjä saa tietää, että hänen esivanhempansa ovat Okinawan saarelta Japanista.

Voit kuulua useaan geneettiseen ryhmään. Jos viet kursorin vasemman paneelin geneettisten ryhmien nimien tai kyseisen ryhmän monikulmion päälle kartalla, näet myös kyseisen ryhmän kuvauksen ja luotettavuusasteen.

 

Geneettisen ryhmän kuvaus

Luotettavuus liukusäädin

Uusi käyttöliittymä sisältää etnisyys-luettelon yläpuolella hyödyllisen luotettavuus-liukusäätimen, jonka avulla voit valita DNA-pakkauksillesi näytettävän geneettisten ryhmien luotettavuusasteen.

Kun valitset tason, näytämme ne geneettiset ryhmät, jotka ovat yhtä suuria tai tai suurempia kuin tekemäsi valinta. Luotettavuusasteita on kolme: alhainen, keskitaso ja korkea. Oletustaso on korkein, mikä näyttää vähintään kolme geneettistä ryhmää.

Jos valitset alhaisen luotettavuusasteen, näet kaikki geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet, ilman suodatuksia. Jos valitset keskitason, näet ne geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet keskitason tai korkealla todennäköisyydellä. Jos valitset korkean tason, näet vain ne geneettiset ryhmät, joiden jäsen olet korkealla todennäköisyydellä. Yllä olevassa esimerkissä oletustaso näyttää 4/6 geneettistä ryhmää. Luotettavuusasteen vaihtaminen alhaiseksi näyttää kaikki 6 ryhmää, joihin tämä käyttäjä kuuluu, ja luotettavuusliukusäätimen siirtäminen korkealle näyttää vain yhden 6 ryhmästä.

Luotettavuustaso riippuu segmenttien laadusta ja määrästä, jotka jaat kutakin ryhmää edustavan geneettisen datan kanssa. Meillä on käytössämme algoritmeja, jotka osoittavat jokaisen ryhmän luotettavuustason ja määrittää todennäköisyyden, että olet osa tätä ryhmää. Koska tämä analyysi perustuu segmentteihin, harkitsemme tulevaisuudessa sinut geneettiseen ryhmään yhdistävien segmenttien näyttämistä MyHeritagen kromosomiselaimessa.

Joissakin tapauksissa, joissa kaikilla geneettisillä ryhmillä on sama luotettavuustaso, emme näytä liukusäädintä. Jos sinulla on esimerkiksi neljä geneettistä ryhmää ja kaikkien luotettavuus on keskitasoa, emme näytä liukusäädintä tulostesi yläpuolella, koska se on turha.

Geneettisten ja etnisten ryhmien hierarkia

Geneettiset ryhmät käyttävät yksilöllistä hierarkiaa. Tämä tarkoittaa, että jokainen geneettinen ryhmä, jonka jäsen olet, on sisällytetty sellaisen etnisyyden alle, joka parhaiten vastaa kyseistä geneettistä ryhmää ja omia DNA-tuloksiasi.

Esimerkiksi Maltan geneettinen ryhmä on sekoitus italialaista ja pohjoisafrikkalaista perimää. Jos olet maltalaisen ryhmän jäsen ja sinulla on suuri prosenttiosuus italialaista etnisyyttä, on maltalaisryhmäsi italialaisen etnisyyden alla. Jos sinulla kuitenkin on pohjoisafrikkalaista etnisyyttä, mutta ei italialaista, niin siinä tapauksessa sama geneettinen ryhmä on sisällytetty pohjoisafrikkalaisen etnisyyden alle.

Alla olevan esimerkin viisi erittäin luotettavaa geneettistä ryhmää olivat etnisyyksien Irlanti, Skotlanti ja Wales alla, joka on tämän käyttäjän ensisijainen etnisyys:

Geneettiset ryhmät etnisyyden allaJos sinulla ei ole hallitsevaa etnisyyttä, joka olisi yhteinen geneettisen ryhmän kanssa, se sijoitetaan uuteen luokkaan nimeltä ”Muut geneettiset ryhmät” (tai ”Geneettiset ryhmät”, jos kaikki ryhmäsi on lueteltu siellä) etnisyysarvion tulosten alaosassa.

Sijoitamme geneettiset ryhmät tietyn etnisyyden alle vain, jos olemme varmoja siitä, että ne kuuluvat sinne. Esimerkiksi, jos kuulut Maltan ryhmään ja sinulla on hyvin samanlainen etnisyysprosentti sekä italialaisuutta että pohjoisafrikkalaisuutta etnisen alkuperän osalta (jotka ovat molemmat yhteisiä tälle geneettiselle ryhmälle), emme voi määrittää, kumpi on sopivampi geneettiselle ryhmälle ja sen sijaan Maltan geneettinen ryhmäsi näkyy kohdassa ”Muut geneettiset ryhmät”.

Geneettiset ryhmät ovat sidoksissa väestöön, ei yhteen etnisyyteen, ja tässä populaatiossa voi olla useita etnisiä ryhmiä. Huomaa, että geneettisen ryhmän sijoittelu ei välttämättä selitä, miksi olet kyseisen ryhmän jäsen, ja kun MyHeritagen etnisiä ryhmiä jalostetaan (katso lisätietoja alla), geneettisen ryhmän sijoittelu tuloksissasi saattaa muuttua.

Geneettisten ryhmien lisätiedot

Sen lisäksi, että listaamme geneettiset ryhmät, joihin kuulut, MyHeritage tarjoaa sivun, jossa on lisää sukututkimustietoja kustakin ryhmästä, mm. tärkeimmät paikat, joissa ryhmän jäsenet ovat asuneet eri aikoina viimeisten vuosisatojen kuluessa, yleiset esivanhempien suku- ja etunimet, ryhmän jäsenille yhteiset etnisyydet ja paljon muuta.

Klikkaa mitä tahansa geneettisen ryhmän nimeä vasemmalla olevassa paneelissa tai kartalle merkittyä aluetta ja näet lisätietoja ryhmästä erillisellä sivulla. Oletusajanjaksona on 1900–1950, ja voit valita muita haluamiasi ajanjaksoja.

MyHeritage käyttäjä, joka on Mormonikirkon jäsen saa selville, että hänen esivanhempiensa identiteetti ja samalla hänen perheensä tarina on kirjoitettu hänen geeneihinsä.

Sama mormonikäyttäjä voi saada lisää tietoa siitä, mistä päin Eurooppaa tämän ryhmän esivanhemmat ovat kotoisin ja mihin he asettuivat Yhdysvalloissa. Tämä animaatio, jonka teimme tietylle mormonien geneettiselle ryhmälle, kertoo mormonien asutuksesta Yhdysvalloissa yli 400 vuoden ajan ja antaa tietoa ryhmän muuttohistoriasta (napsauta nähdäksesi animaation)

Voit siirtyä ryhmästä toiseen klikkaamalla ryhmän nimen yläpuolella olevia nuolia.

Vieritetään vähän sivua alaspäin ja katsotaan, mitä tietoja tältä sivulta löytyy.

Tästä ryhmästä

Ryhmän nimen alla näkyy ryhmän kuvaus.

Näet myös ryhmän muodostamiseen käytettyjen DNA-pakkausten lukumäärän ja sukupuihin liitettyjen DNA-pakkausten lukumäärän. Kunkin geneettisen ryhmän määrittelemiseen käytettyjen viitepakkausten määrä voi auttaa ymmärtämään, mitkä ryhmät ovat yleisimpiä MyHeritage-käyttäjien keskuudessa. Jotkut ryhmät ovat suuria ja perustuvat tuhansiin tuloksiin, toiset ovat eksoottisempia ja perustuvat pieneen määrään tuloksia. Molemmat voivat kertoa yhtä kiinnostavan tarinan ja olla mielenkiintoisia tutkittavia.

Sen alapuolella kerrotaan tämän ryhmän luotettavuustaso.

Valitse ”Laajenna kaikki” -valintaruutu katsoaksesi kaikkia kustakin kategoriasta olevia tietoja.

Yksityiskohtaista tietoa geneettisestä ryhmästä

Tärkeimmät paikat

Tämä osio näyttää eri puolilla maailmaa olevat maat ja kaupungit, joissa geneettisen ryhmän jäsenet asuivat tiettynä ajanjaksona. Voit tarkastella ryhmän tarkkaa asuinpaikkaa eri ajanjaksoina 1600-luvulta nykypäivään. Osio vastaa oikealla olevaa karttaa, jossa nämä paikat näkyvät.

Käytä kartan yläosassa olevaa ”ajanjakso”-valitsinta nähdäksesi paikkakunnat vasemmalla olevassa luettelossa ja kartalla eri aikoina.

Suunnitteilla on parannuksia tärkeimpien paikkojen listaukseen lähiviikkoina. Siinä tulee olemaan organisoidumpi hierarkia ja maiden alla olevia kaupunkeja täsmennetään. Jatkossa tästä osiosta saa enemmän hyödyllistä tietoa.

Yleiset sukunimet

Geneettisten ryhmien jäsenillä on usein selvästi erottuvia esivenhempien sukunimiä, mikä kertoo paljon ryhmän identiteetistä. Jos sinulla on jokin näistä nimistä sukupuussasi, se voi vahvistaa linkittymistä ryhmään. Palkit näyttävät, kuinka yleisiä nämä sukunimet ovat tämän ryhmän muodostamiseen käytetyissä sukupuissa.

 

Yleiset etunimet

Geneettisillä ryhmillä on usein hyvin erottuvia etunimiä. Palkit näyttävät, kuinka yleisiä nämä sukunimet ovat tämän ryhmän muodostamiseen käytetyissä sukupuissa.

Jokainen geneettinen ryhmä koostuu yhden tai useamman etnisen ryhmän yksilöistä. Voi olla mielenkiintoista katsoa, mitkä ryhmät sisältävät vähemmän etnisyyksiä (ovat homogeenisempia), ja mitkä muodostuvat eri etnisyyksien kirjosta. Palkit osoittavat tämän ryhmän muodostamiseen käytettyjen DNA-tulosten joukossa olevat yleisimmät etniset ryhmät.

 

Liitännäisryhmät

Nämä ovat ryhmiä, joilla on vahva sukulaisuus tarkasteltavaan geneettiseen ryhmään. Jokaisella sukulaisryhmällä voi olla geneettisiä yhtäläisyyksiä ryhmääsi, mikä johtuu maantieteellisestä läheisyydestä ja mahdollisesta avioliitosta kahden ryhmän jäsenten välillä sukupolvien kuluessa.

Kaikki liitännäisryhmät, joiden jäsen olet myös, näytetään värillisellä kuvakkeella. Liitännäisryhmät, joiden jäsen et ole, näytetään harmaalla kuvakkeella.

Exploring all Genetic GroupsVoit tutkia kaikkia 2114 geneettistä ryhmää MyHeritage-sivustolla, mukaan lukien kaikki ne, joiden jäsen et ole. Klikkaa etnisyysarviosivun vasemman paneelin alareunassa olevaa ”Näytä kaikki käytettävissä olevat alueet”. MyHeritage listaa sitten kaikki etnisyydet ja näyttää, kuinka monta geneettistä ryhmää kussakin etnisessä ryhmässä on.

Klikkaa mitä tahansa listatuista etnisistä ryhmistä. MyHeritage näyttää sen uudella sivulla, joka sisältää edustavan kuvan (uutta tässä päivityksessä). Seuraavaksi sivulla luetellaan geneettiset ryhmät, jotka sinulla on tämän etnisyyden alla (jos sellaisia on) ja myös kaikki geneettiset ryhmät luetellaan. Klikkaa mitä tahansa niistä tutkiaksesi sitä. Voit viedä hiiren osoittimennimen päälle ja näet ryhmän kuvauksen ja monikulmion kartalla.

Voit klikata nuottikuvaketta, kuulet lyhyen pätkän kunkin etnisyyden alkuperäistä musiikkia ja saat maistiaisia kyseisen etnisyyden kulttuurista.

Saatavuus

Geneettiset ryhmät on saatavana ilmaiseksi kaikille, jotka ovat jo tehneet MyHeritage DNA-testin.

Jos olet tehnyt DNA-testin jossakin toisessa palvelussa ja ladannut DNA-tuloksesi MyHeritageen ennen 16. joulukuuta 2018, sinulla on ilmainen pääsy edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin ikuisesti, ja voit tarkastella geneettisiä ryhmiäsi ilmaiseksi.

Jos olet ladannut DNA-tietosi MyHeritageen toisesta testauspalvelusta kyseisen päivämäärän jälkeen, etkä tällä hetkellä pääse etnisyysarvioon, voit maksaa kertaluonteisen 35 €:n vapautusmaksun/pakkaus ja saat täyden pääsyn edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin (AutoClusters, Theory of Family Relativity™, kromosomiselain, jaetut esivanhempienpaikat ja paljon muuta), mm. geneettiset ryhmät. Vaihtoehtoisesti voit ostaa MyHeritage Complete -sopimuksen, joka antaa sinulle pääsyn edistyneisiin DNA-ominaisuuksiin (ml. geneettiset ryhmät) kaikille hallitsemillesi DNA-pakkauksille, sekä monia muita etuja, kuten rajoittamattoman sukupuun koon, pääsyn MyHeritagen 12,7 miljardin historialliseen tietoon, automaattiset Record Matches- ja Smart Matches™ -osumat sekä paljon muuta. Lue lisää sopimuksistamme täällä.

Ellet vielä ole tehnyt MyHeritagen DNA-testiä, tilaa nyt pakkauksesi
Jos olet tehnyt testin toisessa palvelussa, etkä ole vielä ladannut tuloksia MyHeritageen, voit ladata ne nyt. Sen jälkeen voit vapauttaa geneettiset ryhmät ja laskemme ne sinulle vuorokauden sisällä.

Vaikka tämän henkilön etnisyydessä on eurooppalaista, afrikkalaista ja aasialaista vaikutusta, määrittelevät useat geneettiset ryhmät hänen alkuperänsä Keski-Amerikan alkuperäiskansoihin (zoomaa napsauttamalla)

 

URL is copied to your clipboard.