URL is copied to your clipboard.

Etniset alueet

Etniset alueet

Etnisyysarviosi on prosentuaalinen erittely niistä DNAsi etnisistä alueista, jotka olet perinyt esivanhemmiltasi (sekä isä- että äitilinjasta, koska tämä on autosomaalitesti, ei Y-DNA, mtDNA tai X-DNA) ja jotka mätsäävät kunkin alueen tunnettuihin DNA-rakenteisiin.

MyHeritage analysoi esivanhempiesi alkuperän hyvin syvällisesti ja tarjoaa monipuolisimman prosenttiperusteisen etnisyysarvion, johon kuuluu 42 etnistä ryhmää eri puolilta maailmaa. Näitä ryhmiä ovat mm. japanilaiset, irlantilaiset, italialaiset, viisi juutalaista etnisyyttä – Ashkenasi, Sefardi, Mizrahi, Etiopialaiset ja Jemeniitit – tämän tasoista erittelyä ei tarjoa mikään muu DNA-yritys.

Etniset ryhmät tulevat historiallisesti samoilta maantieteellisiltä alueilta ja ammentavat samasta geenivarastosta. Edellisten sukupolvien ihmiset eivät liikkuneet yhtä paljon kuin me nykyisin. He eivät lentäneet maansa toiselle puolelle eivätkä usein seilanneet valtamertenkaan yli. Useimmat ihmiset saivat lapsia ja kuolivat samalla alueella, missä olivat syntyneet. Heidän lapsensa puolestaan aloittivat omat perheensä paikallisesta populaatiosta löytyneen kumppanin kanssa samalla alueella. Näin jatkui sukupolvesta toiseen ja näin syntyi korrelaatio tiettyjen DNA-sekvenssien ja erilaisten maantieteellisten paikkojen välillä. Tämä pätee erityisesti maantieteellisesti eristyneisiin paikkoihin, kuten Islanti ja Irlanti.

 

Miksi toiset etnisyydet on määritelty maantieteellisesti ja toisia ei?

Joskus endogaaminen DNA-perimä ei välttämättä ole maantieteellinen – se voi olla kulttuurinen. Esimerkiksi useimmat juutalaiset (Ashkenasi, Sefardi tai Mizrahi) tai Mennoniitta-kristityt avioituivat ja saivat lapsia omasta ryhmästä olevien kesken sukupolvesta toiseen, jolloin syntyi korrelaatio tiettyjen DNA-sekvenssien ja kyseisten kulttuuri-identiteettien välillä.

Etnisyysmallit on saatu yhdistämällä eri lähteitä ml. MyHeritagen perustajaväestöprojekti. Perustajapopulaatiot ovat ihmisryhmiä, jotka ovat asuneet samassa paikassa monien sukupolvien ajan. Lähetimme DNA-pakkaukset ihmisille, jotka valittiin heidän taustojensa perusteella oman maantieteellisen alueensa geneettisiksi edustajiksi. Tämä projekti – joka on suurin koskaan toteutettu – mahdollisti sen, että MyHeritage voi tarjota paljon enemmän prosenttipohjaisia etnisyyksiä kuin mikään muu suurimmista DNA-testauspalveluista.

Miksi etniset ryhmät luokitellaan alueittain eikä maittain?

Maiden rajat ovat muuttuneet aikojen kuluessa. Etnisyysarviot alueittain kertovat paljon enemmän, koska maiden rajat johtuvat poliittisesta rakenteesta ja muuttuvat ajan kuluessa, näin on tapahtunut erityisesti alueilla, joissa on ollut paljon sotia. On paljon tarkempaa jäljittää geneettinen malli maantieteellisesti alueittain, joissa ihmiset ovat menneet keskenään naimisiin useiden sukupolvien ajan. Näin ei tarvitse huolehtia siitä kutsuttiinko aluetta Romaniaksi yhtenä vuonna, Unkariksi seuraavana ja Ukrainaksi kolme vuotta sen jälkeen.

Geneettiset yhtäläisyydet ovat olemassa rajan kummallakin puolella. Toinen syy siihen, miksi on tarkempaa käsitellä alueita kuin maita, on se, että jopa ennen ilmailua esiintyi liikkuvuutta ja geneettiset samankaltaisuudet levisivät rajojen ulkopuolelle. Tästä johtuen joillakin etnisyyksillä on päällekkäisiä rajoja – kun alueet laajenevat, eivät rajat ole puhtaita leikkauksia, vaan mieluummin epäselviä arvioita siitä, mihin geneettinen samankaltaisuus päättyy.

 

URL is copied to your clipboard.