URL is copied to your clipboard.

DNA ja sukututkimus: Miksi testauttaa iäkkäämpiä sukulaisia?

Paul Woodbury

DNA ja sukututkimus: Miksi testauttaa iäkkäämpiä sukulaisia?

Miksi sinun kannattaisi harkita vanhempien sukulaistesi testauttamista ennen kuin tutustut omaa geneettiseen taustaasi? Vastaus piilee geneettisissä periytymismalleissa. Sukututkijoiden tutkimuksissaan käyttämiä periytymismalleja on neljä: mtDNA, Y-DNA, X-DNA ja autosomaalinen DNA.

Mitokondriaalinen DNA (mtDNA) periytyy yksilön äidiltä. Hän on, vastaavasti, perinyt sen omalta äidiltään suoran äitilinjan perintönä. Oma mitokondriaalinen DNAsi on samankaltainen, ellei sama, kuin sisaruksillasi, äitilinjasi tädeillä ja enoilla ja monilla muilla äitisi puolen sukulaisilla.

Y-kromosomi (Y-DNA) tai miehen sukupuolikromosomi periytyy miehelle hänen isältään, joka on perinyt sen omalta isältään suorassa isälinjassa. Miehen Y-kromosomi on samankaltainen, ellei sama, kuin hänen veljiensä, setiensä ja muiden isälinjan sukulaisten.

Mitokondriaalisen ja Y-DNAn suoran perimämallin ansiosta, on mahdollista määritellä, tiettyjen henkilöiden valikoivalla testauksella, kuolleiden esivanhempien mitokondriaalisen ja Y-DNAn jälki. Tässä mielessä iäkkäämpien sukulaisten testaaminen ei ehkä ole kovin kiireellistä elleivät he ole viimeisiä elossa olevia, kyseistä DNAta kantavia, henkilöitä. Esimerkiksi, jos isälläsi on ainoastaan tyttäriä, eikä hänellä ole sisaruksia, olisi tärkeää testata hänen Y-DNAnsa, sillä hän saattaa olla viimeinen elossa oleva lähisukulainen, joka kantaa sitä tietoa. Samasta syystä voit haluta testauttaa hänen mtDNAnsa. Ja vaikka olemassa olisikin muita sukulaisia, joiden DNA on samasta linjasta, niin silloin tällöin sattuvien mutaatioiden takia olisi silti hyvä ajatus testauttaa iäkkäämpiä sukulaisia.

Vaikka on tilanteita, joissa haluaisit priorisoida iäkkäämpien sukulaisten Y-DNA- ja mtDNA-testit, on yleisempää priorisoida heidän autosomaalinen DNA-testinsä sellaisten yritysten, kuten MyHeritage, kautta. Testi sisältää tiedot X-DNAsta ja autosomaalisesta DNAsta. X-kromosomi on naispuolinen sukupuolikromosomi. Miehet perivät yhden X-kromosomin äidiltään, kun taas naiset perivät yhden äidiltään ja toisen isältään. Jäljelle jäävät 22 kromosomiparia ihmissoluissa tunnetaan autosomaalisena DNAna. Jokainen yksilö perii 50% autosomaalisesta DNAstaan äidiltään ja 50% isältään. Sen lisäksi hän perii noin 25% kultakin isovanhemmaltaan ja noin puolet siitä jokaiselta edeltävältä sukupolvelta. Autosomaalisen DNA-perimän satunnaisesta luonteesta johtuen saattaa olla esivanhempia, joilta hän ei peri merkittävää määrää autosomaalisesta DNAstaan.

Minkä tahansa, tietyltä esivanhemmalta perimäsi, autosomaalisen tai X-DNAn pitää olla vähemmän tai yhtä paljon kuin vanhempasi, samalta esivanhemmalta perimä, mikä puolestaan on sen DNAn osajoukko, jonka isovanhempasi on perinyt samalta esivanhemmalta. Vaikka 25% isoäitisi DNAsta saattaa olla yhteistä iso-iso-isovanhempasi kanssa, sinun DNAstasi yhteistä saman esivanhemman kanssa on vain noin 6%. Mitä enemmän testin tehneellä on yhteistä DNAta jonkun esivanhemman kanssa, sitä useampia osumia hän saa niihin henkilöihin, jotka ovat sukua saman esivanhemman kautta. Ja mitä enemmän osumia, sitä suuremmat mahdollisuudet on tehdä sukututkimuksellisia löytöjä yhteistyön, kirjeenvaihdon ja analyysien avulla. Näistä syistä iäkkäämpien henkilöiden DNA-testaus puoltaa paikkaansa, sillä heillä on enemmän yhteistä DNAta esivanhempiensa kanssa kuin sinulla.

Toinen tapa tarkastella tätä priorisointia on kattavuuden kautta. Kun testautat itsesi, tulee tietokantaan 100% autosomaalisesta DNAstasi, 50% vanhempiesi DNAsta ja 25% kunkin isovanhempasi DNAsta. Vaikka jokainen yksilö perii 50% DNAstaan kummaltakin vanhemmalta, perivät sisarukset erilaisen 50%:n annoksen. Ja vaikka sisarusten DNAsta osa on yhteistä, heillä on myös omaa, uniikkia DNAta. Sisaruksen testaamisella saavutetaan noin 75% peitto vanhempien ja n. 37%:n peitto isovanhempien DNAsta. Jotta saavutettaisiin 95%:n peitto kuolleen vanhemman DNAsta, olisi välttämätöntä testata neljä elossa olevaa lasta.

Testauttamalla iäkkäämpiä sukulaisia varmistat, että heidän DNAnsa säilyy nykyisissä tietokannoissa ja tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus löytää heidät. Kannattaa huomioida, että MyHeritage tarjoaa muiden palveluntarjoajien käyttäjille mahdollisuuden ladata DNA-tiedot ilmaiseksi MyHeritageen. Ne, jotka lataavat tietonsa, saavat DNA-osumat ilmaiseksi. Hyödyllistä, kun etsitään sukulaisia yhteisen DNAn perusteella. Jos olet testauttanut toisessa palvelussa, on nyt ihanteellinen aika ”heittää verkot laajemmille vesille” mahdollisten geneettisten osumien toivossa. Samalla vahvistat tietojesi säilymistä tietokannoissa tulevaisuuden tutkimusta varten.

Vaikka olemme sukututkijoina alkaneet käsitellä DNAta kuin mitä tahansa muuta tutkimuksemme tietolähdettä, tulee meidän myös ajatella kuten arkistonpitäjät ja panostaa DNA-tietojen hankkimiseen ja tallentamiseen, jotta tiedot esivanhempiemme DNAsta säilyvät tuleville sukututkijasukupolville. Vielä ei ole liian myöhäistä; testauta iäkkäämpiä sukulaisia ajoissa!

 

URL is copied to your clipboard.